skip to Main Content

Öğrenme alanının hangi aşamasına hangi dijital teknoloji uygulaması eklenmelidir?

Prof. Dr. Diler Aslan

21 Mart 2021

 

Öğretim öğrenme ile ölçme-değerlendirmeler tasarlanırken öğrenme alanları  dikkate alınır. Bir önceki blog’da öğrenme alanları ve özellikleri özetlenmektedir (Bkz. https://www.d-tek.com.tr/ogrenme-alanlari/).

 

Dijital çağa ayak uydurabilmek için öğrencilerin bu öğrenme alanlarına göre dijital teknolojileri kullanmayı öğrenmeleri gerekir. E-öğrenme bu bağlamda kaçınılmazdır. Aşağıdaki Şekil’de öğrenme alanlarından bilişsel süreçteki öğrenme basamaklarına göre dijital fiiller özetlenmektedir 1,2.

Bu dijital fiillerin amacı öğrencinin uygun dijital teknolojiyi kullanarak bu konuları öğrenmelerinin sağlanmasıdır.

 

Gözlendiği gibi, Düzey 1’de, öğrenci “Google”’da tarama yapabilmeli, ancak binlerce site değil, anahtar sözcüklere göre iyice daraltarak en gerçek bilgileri sağlayan siteleri bulabilmeli ve bu sitelere daha sonra erişebilmek için yer imi (Bookmarking) ekleyebilmelidir. MS Word’u etkin kullanabilmelidir.

 

Düzey 1’den Düzey 6’ya kadar bilgi düzeyi yükselir. Öğrencinin düşünme düzeyi, daha çok düşünmeye, anlamaya, uygulamaya, analiz etmeye ve yaratmaya doğru gelişir. İş yerinize alacağınız dijital olarak yetkiliyim diye özgeçmiş ileten kişiden Düzey 6 bilgi ve becerilerini gerçekleştirmesini beklemelisiniz.

 

Veliler çocuklarının eğitimleri; iş insanları iş yerlerinde hizmet alacakları e-öğrenme modülleri için öğrenmenin alanlarının özelliklerini öğrenmelidir. Dijital çağa ayak uydurmanın önemli faktörlerindendir.

 

Anahtar sözcükler: Öğrenme, bilişsel süreç, Bloom’un dijital sınıflaması, Bloom’un dijital taksonomisi

 

Yazar hakkında: 25 yıl yükseköğretim kurumunda çeşitli kurucu ve yönetici pozisyonlarda çalıştı. Son 12 yıldır Üniversite Bologna Süreci Koordinatörlüğü, Bologna Eşgüdüm Komisyonu Başkanlığı, Kalite Merkezi Müdürlüğü ve Kalite Koordinatörlüğü görevlerini yürüttü. Tıp doktorluğu eğitim-öğretim programında “probleme dayalı aktif öğrenme” kuruculuğunda bulundu. 21 öğretim üyesi olarak uyguladı. 1972’de Fortran II yazılımı dersi ile dijital dünya ile tanıştı.

 

Kaynaklar:

  1. Amin, H. & Mirza, M. S. Comparative study of knowledge and use of Bloom ’ s digital taxonomy by teachers and students in virtual and conventional universities. Asian Assoc. Open Univ. J. 15, 223–238 (2020).
  2. Sneed, O. Integrating Technology with Bloom’s Taxonomy. Arizona State Üniversity (2016). Available at: https://teachonline.asu.edu/2016/05/integrating-technology-blooms-taxonomy/. (Accessed: 20th March 2021)

 

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top