skip to Main Content

Öğrenme alanları

Prof. Dr. Diler Aslan

21 Mart 2021

Öğretim öğrenme ile ölçme-değerlendirmeler tasarlanırken öğrenme alanları  dikkate alınır. Aşağıda öğrenme alanları ve özellikleri özetlenmektedir 1.

Hangi özellikleri kazanmış olduğunuza bu açıklamalara bakarak karar verebilirsiniz.

Anahtar sözcükler: Öğrenme, bilişsel süreç, duyuşsal alan, psikomotor alan

Yazar hakkında: 25 yıl yükseköğretim kurumunda çeşitli kurucu ve yönetici pozisyonlarda çalıştı. Son 12 yıldır Üniversite Bologna Süreci Koordinatörlüğü, Bologna Eşgüdüm Komisyonu Başkanlığı, Kalite Merkezi Müdürlüğü ve Kalite Koordinatörlüğü görevlerini yürüttü. Tıp doktorluğu eğitim-öğretim programında “probleme dayalı aktif öğrenme” kuruculuğunda bulundu. 21 öğretim üyesi olarak uyguladı.

Kaynak:

  1. Anderson, L. W. & Krathvvohl, D. R. A Taxonomy for Learning, Teaching and Assessing. (2001).
This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top