skip to Main Content
  • e-Sağlıkta Tıbbi Laboratuvarlar (Başlayış: 03.02.2020). Bilgi için tıklayınız.
  • D-Tek Bilgi Paylaşım Projesi. Bilgi için tıklayınız.
  • IVD Tıbbi cihazların izlenmesi için pilot uygulama projesi (Tıbbi Cihazlar Alanında Oluşturulan Yeni Veri Tabanı ve Yönetimi Projesi. Aşağıdaki TEYDEB projesiyle oluşturulan veri tabanı yeni veri tabanıdır):
    • TÜBİTAK Ar-GE Projesi olarak önerildi. Öneri bilgisi için tıklayınız. IVD Tıbbi cihazların üretimden kullanıldığı yere izlenmesi sisteminin alt yapısının hazırlanması amaçlandı. Pilot hastanelerde uygulanarak her test için harcanan reaktif, tüp, kit vb. tüm IVD tıbbi cihazlar ve aksesuarları izlenebilecekti. Proje önerisi red edildi.
  • TÜBİTAK-TEYDEB 1511 Öncelikli Alanlar Programı kapsamında “Vücut dışında kullanılan tıbbi tanı cihazları (in vitro diyagnostik tıbbi cihaz) veritabanı ve elektronik eşleştirme yazılımının geliştirilmesi” başlıklı bu proje ile altyapı hazırlığı tamamlandı (Tanıtıma erişmek için tıklayınız).
    • Bu projenin ürünleri “Tıbbi Laboratuvarlarda Risk, Kalite ve Süreç Temelli Yönetim Modeli” Kitabında açıklanmaktadır. Kitap Nobel Akademik Yayıncılıktan sağlanabilir.
  • In vitro diyagnostik tıbbi cihazların üretim sonrası satış onayında ve kullanımlarında kalite güvencelerinin geliştirilmesi Projesi
Back To Top