skip to Main Content
  • D-Tek Bilgi Paylaşım Projesi
  • TÜBİTAK-TEYDEB 1511 Öncelikli Alanlar Programı kapsamında “Vücut dışında kullanılan tıbbi tanı cihazları (in vitro diyagnostik tıbbi cihaz) veritabanı ve elektronik eşleştirme yazılımının geliştirilmesi” Projesi (Tanıtıma erişmek için tıklayınız).
  • TÜBİTAK Ar-GE Projesi: Tıbbi Cihazlar Alanında Yeni Veri Tabanı ve Yönetimi Projesi
  • In vitro diyagnostik tıbbi cihazların üretim sonrası satış onayında ve kullanımlarında kalite güvencelerinin geliştirilmesi Projesi
Back To Top