skip to Main Content

Yükseköğretim Kurumlarının misyonu (amaçları) hangi temel alanları içerir?

Yükseköğretim; bilginin koruyucusu, yaratıcısı ve eleştirmeni olarak tanımlanır. Bu çoklu rolü yerine getirmek için, yükseköğretim kendisini öğretime, araştırmaya ve topluma hizmete adamıştır. Koruyuculuk süreci olan öğretim; bilgiyi bir nesilden diğerine aktararak korur. Araştırma (ve ardından yayınlar), bilinenleri ifade ederek, bilgi tabanını yeni buluşlarla genişleterek ve eski ve yeniyi dikkatlice inceleyerek koruyucu, yaratıcı ve eleştirmen olarak hizmet eder. Topluma hizmet, akademinin koruyuculuk rolünün bir başka uzantısını temsil eder. Topluma hizmet aracılığıyla, yükseköğretim kurumları toplumun bilgiyi daha etkin kullanmasını sağlar.

Bu bağlamda bir yükseköğretim kurumu misyonunu veya amaçlarını aşağıdaki başlıklarda toplayarak oluşturmalıdır:

  • Eğitim-öğretim
  • Araştırma
  • Topluma hizmet
  • Kalite güvencesi

Bu ana süreçleri için politikalarında yapmayı taahhüt ettiklerini kanıtlamak için de kalite güvencesi başlığı altındaki amaçlarını da belirler.

Türkiye üniversitelerinin bu başlıklar altında değerlendirilme raporlarını okumak için Türkiye Yükseköğretim Kurulu Web Sitesine erişebilirsiniz.  İlinizdeki üniversitelerin durumunu öğrenir, birlikte yapacaklarınızı planlayabilirsiniz.

Yükseköğretim kurumdan beklentilerinizi ve onun sizden beklentilerini yapılandırılmış ortamlarda birlikte öğrenebilir ve ortak yol çizebilirsiniz. Her il yükseköğretim kurumunun kıymetini bilmelidir. Sadece ondan yararlanmak yanında ona verebileceklerinizi de tasarlamalısınız.

Ancak yol sempatik ilişkilerle değil bilgi temeline, bilgi toplumu temeline dayanmalı ve sistematik, izlenebilir kanıtlarla sağlanmalıdır. Bu alandaki yöntemler öğrenilmelidir.

Anahtar sözcükler: Yükseköğretim, misyon, sistematik olmak

Prof. Dr. Diler Aslan

3 Aralık 2020

Yazar hakkında: 25 yıl yükseköğretim kurumunda çeşitli kurucu ve yönetici pozisyonlarda çalıştı. Son 12 yıldır Üniversite Bologna Süreci Koordinatörlüğü, Bologna Eşgüdüm Komisyonu Başkanlığı, Kalite Merkezi Müdürlüğü ve Kalite Koordinatörlüğü görevlerini yürüttü. Yükseköğretim Kurulu Dış Kalite Değerlendiricisidir.

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top