Kanıta dayalı uygulamalar laboratuvar tıbbına odaklanarak anlatılmaktadır.