skip to Main Content

Risk Yönetimi Temel Gereklilikler Eğitimi (1 Gün), Uygulama Eğitimi (2 Gün)

Eğitimin Faydaları

Katılımcı;

 • ISO 31000:2018 Risk Yönetimi – Kılavuzu’nda açıklanan ilkeler, çerçeve ve süreci/prosesi açıklar
 • Kurumsal risk yönetimi sistemlerinin temel gerekliliklerini öğrenir
 • Hedef bazlı riskleri yöneterek alınacak kararlarla kuruluşlarda değer yaratacak araçları açıklar
 • Kuruluşunun stratejik hedeflerine ulaşması için en etkin yolları tanımlar ve en etkin yolların sürdürülebilirliği için yöntemleri öğrenir
 • Tüm seviyelerde risk yönetimi için yönetim ve liderliğin rolünü belirtir

Risk Yönetimi Temel Gereklilikler Eğitimi İçeriği

 • Risk Tanımı ve Temel Kavramlar
 • Risklerin Sınıflandırılması (operasyonel, finansal, uyum, itibar, stratejik riskler vb)
 • Kurumsal Risk Yönetiminin Tanımı
  • Kurumsal Risk Yönetimi 
  • Kurumsal Risk Yönetimi’nin önemi
  • Risk yönetime dair iyi uygulamalar
  • Kurumsal risk yönetiminde başarı için kritik etkenler
  • Risk zekâsına sahip kurum
 • Kurumsal Risk Yönetiminde Rol ve Sorumluluklar
  • Risk yönetimi, iç kontrol, iç denetim ilişkisi ve diğer kurumsal alanlardaki rolü
 • Kurumsal Risk Yönetiminin Adımları
 • Kurumsal risk yönetimi projesi fazları
  • Strateji ve Hedeflerin Belirlenmesi
  • Risklerin Belirlenmesi/tanımlanması
  • Risk değerlendirmesi
  • Brüt ve net risk değerlendirmesi (mevcut kontroller dikkate alınarak)
  • İzleme ve iyileştirme çalışmaları
 • Risk aksiyon planının oluşturulması (termin, maliyet, aksiyon sahibinin belirlenmesi)
 • Risk iştahı ve risk toleransı/risk limitleri kavramları
 • Risk göstergelerinin belirlenmesi ve iletişim mekanizmalarının kurulması

Risk Yönetimi Uygulama Eğitimi İçeriği

 • ISO31000:2018 standardı ve kılavuzlarının uygulanması için risk yönetimi prensiplerini, altyapısını ve prosesi oluşturmak için temel uygulamalar ve vaka çalışmaları
 • Bir kuruluşun ISO31000:2018 standardı ve gereklilikleri kapsamında risk yönetimi uygulamalarındaki konumunu ölçmesini sağlamak

Eğitmen

Gül Aslan Damcı

IRCA Onaylı Sertifikalı Eğitmen

Risk Yönetimi, İş Süreklilliği Yönetimi Danışmanı, Eğitmeni

15+ Eğitim, 100+ Katılımcı

Eğitim verilen sektörler: Telekomünikasyon, Bankacılık, Enerji, Tekstil, Sağlık, Tıbbi Laboratuvarlar

Back To Top