skip to Main Content

Türkiye in vitro Diyagnostik Sempozyumu 18-20 Şubat 2016 tarihlerinde Kaya Termal Otel, İzmir’de gerçekleşti. Sonuç raporu için lütfen tıklayınız. Sempozyum ile ile ilgili bildiriler aşağıda listelenmektedir. https://www.degruyter.com/view/j/tjb.2016.41.issue-s3/issue-files/tjb.2016.41.issue-s3.xml adresinden bildirilere erişilebilir.

  1. Köse AF, Çelebi S, Cengiz H, Harmancı D, Koçak A, Canbay E, Aslan D, Sezer E, Pabuççuoğlu A, Koçdor H. 1.Türkiye in Vitro Diagnostik Sempozyumu Değerlendirilmesi. Turk J Biochem, 41 (S3):166. 2016.
  2. Koçdor H, Sezer E, Erbayraktar Z. Pabuççuoğlu A, Onat T, Oktay G, Akdoğan GG, Yener N, Sağın F, Aslan D. 1.Türkiye İn Vitro Diyagnostik Sempozyumu Sonuç Raporu. Turk J Biochem, 41 (S3):168. 2016.
Back To Top