skip to Main Content

Sağlık Hizmetleri Yönetimi Danışmanlığı

 • Tıbbi laboratuvar yönetimi
 • Tıbbi laboratuvar kalite sistem belgesi (ISO 9001), akreditasyonu (ISO 15189), vb. hazırlıklar
 • Tıbbi laboratuvarlarda veri yönetimi (pre-analitik analitik ve post-analitik süreç performansının değerlendirilmesi)
 • Tıbbi laboratuvar İstatistiğinden yararlanılarak laboratuvar perfomansının değerlendirilmesi dokümanlar, raporları, vb

Laboratuvar bilgi sisteminden verilerin istatistiksel olarak toplanabilmesi için sistemin yapılandırılması ve toplanan verilerden sağlık bakımı kalitesi, vb. çeşitli amaçlarla sağlık bilgilerinin derlenmesi
Müşteri ilişkileri yönetimine yönelik ileri teknoloji ürünler üretmek, satmak; bu ürünleri kullanarak veri ambarı oluşturmak ve danışmanlık yapmak

Risk yönetimi

Risk Yönetimi Hedef ve Faydaları:

Yönetim Kurulu’na Strateji ve Hedefleri ile ilgili Güvence, İzleyebilirlik

Üst Yönetime Tüm Fonksiyon ve İş Süreçleri ile İlgili Güvence

Dünya Standarlarında Risk Yönetimi ve Yönetişim Yapısı

İzleme, Değerlendirme Süreçleri

Üst Seviye İç Kontrol Süreçleri

Süreçlerde verimlilik ile artan rekabet avantajı, etkinlik ve maliyet avantajları

Kurumsal yönetimin her seviyesinde risk temelli karar alma süreçleri

Risk Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri Kapsamı

Risk yönetimi sisteminin oluşturulması

 • Organizasyonel yapı (örnek: Risk Yönetimi Komitesi / tüm yönetim seviyeleri)
 • Risk yönetimi sürecinin geliştirilmesi ve dökümantasyonu
 • Yönetim kurulu’na raporlama süreçleri

Risk iştahı belirlenir

Stratejik hedefler değerlendirilir

Riskler değerlenir

Risk haritası oluşturulur

Aksiyonlar belirlenir

Kontrol sistemi oluşturulur

İzleme, değerlendirme mekanizmalarının oluşturulması ve yönetimi

İnovasyon Yönetim Danışmanlığı

 • Kurumsal inovasyon yeterlik ve yetkinlik analizi
 • İnovasyon haritası oluşturma
 • Kurum inovasyon stratejisi geliştirme
 • İnovasyon kültürü yaygınlaştırma
 • Yenilikçi fikir geliştirme ve uygulama süreçleri oluşturma
 • İnovasyonu uygulama (her kuruma özel uygulama metodu)
 • Kurumsal inovasyon iletişimi
 • Performans değerlendirme, ölçme ve izleme süreçleri
 • İnovasyon yönetim yapısının izlenmesi ve değerlendirilmesi (Proje sonrasında 6 ay boyunca ücretsiz )
 • İnovasyon ve risk yönetimi eğitimleri
 • Kurumsal inovasyon iletişimi
 • Araştırma ve geliştirme proje ve fonlarına başvuru ve proje yönetimi

İnovasyon danışmanlığı alanında uzman ve inovasyon yönetimi konusunda uluslarası profesyonel dernekte kilit rollerde yer alan danışman kadrosu tarafından verilmektedir.

Sağlık ve tıbbi cihaz sektöründe inovasyon yönetimi tüm DTEK hizmetleri ve uzman kadrosunun fark yaratan hizmetleri arasındadır.

Back To Top