Bu kategorideki kurslar, tıbbi laboratuvarlarda kullanılan ölçüm kitlerinin kalite güvencesinde yararlanılan matematik ve istatistik hesaplamaları kapsar. Özellikle ölçüm kitlerine odaklanılır. Ölçüm kitleri tıbbi laboratuvar cihazları kapsamındadır. Diğer adlandırmayla, in vitro diyagnostik (IVD) tıbbi cihaz sınıfındadır. Bu bağlamda ölçüm prosedürleri veya yöntemlerinin validasyonu ve verifikasyonunda yararlanılan hesaplamaları içermektedir. Üreticiler ve kullanıcılara yararlı hesaplamalarla kurslar uygulamalı olarak yürütülür.

D-Tek uzaktan öğrenme platformunda eğitimler çeşitli kategorilerde sunulmaktadır. Bu kategori Tıbbi Laboratuvarlarda matematik ve İstatistik ile ilişkili kursları kapsamaktadır.

“Uygulamalı Tıbbi Laboratuvar Matematiği ve İstatistiği” Kategorisi tıbbi laboratuvar ölçüm prosedürleri/yöntemleriyle ilgili laboratuvar matematiği ve istatistiğini kapsar. Kategori; 9 ayrı kurstan oluşur. Her Kurs en az 6 hafta sürer.  4-6 hafta eğitim, bir hafta kurs sonu değerlendirme sınavı, bir hafta değerlendirme sonuçlarının ve bu sonuçlara göre "Başarı" veya "Katılım" Sertifikalarının sunulması. Kurslarla ilgili her türlü soru eğitimen tarafından belirli aralıklarda yanıtlanacaktır. 

Kurslar konular olarak birbirleriyle ilişkili olsa da her kursa katılım ayrıdır ve kurslar ayrıı yürütülür. 


Bu kurs, analiz/ölçüm prosedürlerinin performans özellikleriyle ilgili temel tanımları ve hesaplamalarda kullanılan laboratuvar matematiği ve laboratuvar istatistiğini kapsar.

MS Excel'de çözümler formülleriyle birlikte verilmektedir. Sunumlar ve çözümler videolarla ayrıntılı açıklanmaktadır.IVD TC olarak analiz/ölçüm kitlerinin satışa sunulabilmesi ve hasta yararına kullanılabilmesi için gerekli uygulamalar ve hesaplamaları kapsar. 
Ölçüm prosedürlerinin validasyonu (geçerli kılınması) ve verifikasyonu (doğrulanması) hesaplamaları ve istatistiğini içerir. MS Excel'de çözümler formülleriyle birlikte verilmektedir. Sunumlar ve çözümler videolarla ayrıntılı açıklanmaktadır.

Direkt seçimli referans bireylerden nonparametrik, parametrik, robust (az sayıda veriyle), bootstrapping (az sayıda veriyle) yöntemleriyle referans aralık hesaplamaları içerir. Ölçüm kitinde belirtilen referans aralık transferi protokolünü açıklar. MS Excel'de çözümler formülleriyle birlikte verilmektedir. Sunumlar ve çözümler videolarla ayrıntılı açıklanmaktadır.


İç kalite kontrol programı kapsamındaki analitik sürecin istatistiksel kontrolünün kurulması, izlenmesi ve aylık olarak kalite planlama araçlarıyla değerlendirilmesini kapsar. Süreç sigma düzeylerinden nasıl yararlanılacağını açıklar.
Ölçüm belirsizliğinin hsaplanmasını kapsar. Ölçüm büyüklüğünün belirsizliğinin hesaplanmasının önemi, ölçüm büyüklüğünün belirsizliğinin raporlanmasının önemini vurgular.
İç kalite kontrol ve dış kalite değerlendirme verilerinin analitik kalitenin değerlendirilmesinde kullanılması hesaplamalarını kapsar.
Normallerin ortalaması prosedürü hesaplamalarını ve önemli kısıtlılıklarının öğrenilmesini kapsar. Hareketli ortlamalar ve hareketli medyan kavramlarının anlaşılmasını sağlar.
Preanalitik kalitenin izlenmesinde Altı Sigma Metodolojisinin uygulanmasını kapsar. Buna bağlı olarak örnek alma yerlerine göre iyileştirmelerin planlanmasını içerir.  
Diyabet kalite indikatörü olarak HbA1c ve diğer izlem veya risk testlerinden yararlanma yollarını açıklar. Örnekleri paylaşır.