skip to Main Content

Uluslarası İnovasyon Profesyonelleri Derneği (IAOIP) tarafından hazırlanan “İnovasyon Profesyoneli Sertifikası, İnovasyon Yöneticisi Sertifikası, Design-Thinking Sertifikası, Yaratıcı Problem Çözme Teorisi (TRIZ) Sertifikası, İnovasyon Metodları Sertifikası” gibi inovasyon alanında yetkinlikleri geliştirmek amaçlı sertifika programlarına hazırlık eğitimleri verilmektedir. Eğitmenlerimiz uluslarası inovasyon yöneticisi (Certified Innovation Manager) sertifikalıdır. Sertifika içeriklerine göre düzenlenecek eğitimler yanında İnovasyon Yönetimi alanında verilen eğitimlerin genel içeriği şu şekildedir:

 • Kurumsal inovasyon yeterlik ve yetkinlik analizi
 • İnovasyon haritası oluşturma
 • Kurum inovasyon stratejisi geliştirme
 • İnovasyon kültürü yaygınlaştırma
 • Yenilikçi fikir geliştirme ve uygulama süreçleri oluşturma
 • İnovasyonu uygulama (her kuruma özel uygulama metodu)
 • Kurumsal inovasyon iletişimi
 • Performans değerlendirme, ölçme ve izleme süreçleri
 • İnovasyon yönetim yapısının izlenmesi ve değerlendirilmesi (Proje sonrasında 6 ay boyunca ücretsiz )
 • İnovasyon ve risk yönetimi eğitimleri
 • Araştırma ve geliştirme proje ve fonlarına başvuru ve proje yönetimi
Back To Top