skip to Main Content

1.     Yeni Doğan Biyokimyası ve Pediyatrik Biyokimya (https://forms.gle/eTzdudiaN2TVr8Az7) Tıklayarak erişebilirsiniz. 

2.     Moleküler Biyoloji

3.     Laboratuvar İstatistiği, Kalite kontrol

4.     Referans Aralıklar

5.     Genel Kavramlar, Otomasyon, İzotoplar, Reaktif Hazırlanması

6.     Optik Teknikler

7.     Elektrokimya

8.     Ayırma/Seperasyon Yöntemleri

9.     İmmünoloji

10.  İmmünteknikler

11.  Proteinler, Azot Metabolizması

12.  Kan Gazları, Elektrolitler

13.  Absorpsiyon, Ekskresyon/Atılım

14.  Vitaminler

15.  Hormonlar

16.  Karbonhidratlar

17.  Lipitler

18.  Hemoglobinler

19.  Hem Öncülleri ve Metabolitler

20.  Klinik Enzimoloji

21.  Terapötik İlaç izlenmesi, Farmakokinetik

22.  Klinik Toksikoloji

23.  Kanıta Dayalı Tıp ve Kanıta Dayalı Laboratuvar Tıbbı

24.  Entegre/Bütünleşik Kavramlar

 

Yararlanılan Kaynaklar

Marge A. Brewster, Charles P. Turley, and Alan H. B. Wu. Clinical Chemistry Self-Assessment, 2nd ed. American Association for Clinical Chemistry, Inc., Washington, DC. 1989.

Carl Burtis Edward Ashwood David Bruns. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. 5th Ed. Saunders. 2012.

Back To Top